Báseň z roku 2002

Leto

hľadať si cestu medzi skalami
ako koreň borovice

kráčať ako pokožka rómskeho dieťaťa
bez trička a krému na opaľovanie

a ešte modlitba:

aby sa z lásky nestal dom
v ktorom už nebývaš