Básne z roku 2006

Nežní väzni

Dokument o detskom domove
pre úplne najmenšie deti

Kamera prechádza rad postieľok
s vysokými mrežami a potom
zastaví pred jednou z nich

Dieťatko sedí v polohe na kolenách
opiera sa o ruky a jeho telíčko
kmitá dopredu a späť

Je to dlhý záber:
dopredu a späť
dopredu a späť
dopredu a späť

Hlas komentujúci film hovorí:
„Monotónny pohyb detí je reakcia
centrálneho nervového systému
na absenciu dotykov.“

Čo je to báseň

Napísať báseň
už nie je báseň

Báseň je:

krájať si chleba k polievke
a cez okno si všimnúť
biely oblak

Zachrániť motýľa
pred istou smrťou
vo vchode paneláku

Zamilovať sa práve v deň
keď prežívame ozajstný smútok

Báseň je:

umrieť na rakovinu
len preto, že sme sa hanbili
ísť k lekárovi

Vedieť, že gorily sú šteklivé
a vedia sa smiať
môže byť básňou

Báseň je
nutkavá nemožnosť
byť iný
a závrat
nad krehkosťou ticha

Leto

drozd vyťahuje zo zeme
dážďovku
iba odhadujem
dážďovku nevidím
kráčam ďalej

je horúci deň
príliš horúci
aby bolo vidieť dážďovky
počas chôdze

mačka leží pod autom
pozrie na mňa
je krásna

niekam idem
ale nie je to cieľ
niečo si myslím
ale nie je to myšlienka

Návrat

Moja rozdvojená a vzdialená časť. Keď prichádza,
takmer sa nezmestíme do jedného tela.

Zmysly sa premieňajú na abstrakciu. Svetlo prestáva byť svetlom.
Rozum je ako rám obrazu. Nechráni ma.

Sme ako dom, ktorý kreslia deti. Nedá sa zamknúť.
Sme rozdvojení a tajomní.

Stará neónová trubica. Jej svetlo niekedy nestačí.
Niekedy nestačia domáce krby ani kreslá v ambulanciách.

Niekedy nestačia steny ani životný názor človeka,
ktorý sa tak dobre prispôsobil svetu pevných telies,
perspektíve a geometrii.

Uprostred vecí miznem veciam. Akoby všetko bolo z ortuti.
A jeden musel z tela odísť.