Báseň z roku 2013

Nahliadnuť do zrkadla za hranicami cieľa

„A uniquely personal aesthetic grammar may be developed by following these three steps: (1) recognize that all conventional distinctions between objects are essentially arbitrary (i.e. learn to see the world as shape, pattern and relation rather than purely form), (2) draw your conscious attention to the visible boundaries between conventional forms that make up a photographic scene, and then (3) use your unconscious intuition to guide the camera, as a compositonal tool, to recompose the scene as if it were made up of visual elements of your own choosing. In short, decompose the world into its basic building blocks, then build it back up the way you really see it.“

Andy Ilachinski v nadväznosti na Gregory Batesona

„Mozgom rastliny sú jej korienky. Ich špičky sú neuróny.
Ak sú aspoň trochu znesiteľné podmienky, vždy vyriešia úlohu.“ – Charles Darwin

Dokonca, neuróny v našom mozgu to majú jednoduchšie.
Hĺbka je v ňom iba prázdne slovo. Nie je nutné do nej prenikať cez kamene.

„Všetko, úplne všetko je dané.“ – Albert Einstein

Iba blázon sa zatvára do tmy a nahmatáva podobnosti medzi rôznymi vzormi.
Kto iný by chcel vystrašiť všetkých tých milých a odhodlaných strážcov hraníc?

Usmievaj sa: buď zrkadlom zrkadla zrkadlom zrkadla atď.
Nikdy neprestávaj: zrkadliť zrkadlo zrkadliť zrkadlo atď.

Je požehnaním: zrkadlenie.

Zrkadlím: teda som strážca hraníc.

„Vrastať do tmy je cieľ pre bláznov.“ – Sigmund Freud

Usmievam sa: aby som zrkadlil: teba: ty: mňa: atď.

Dá sa to pozrieť na YouTube: Leopard zabil opicu,
ale zrazu si všimol, že opica mala mláďa.

V tom momente sa rozbilo zrkadlo.
Nie. V tom momente nastala tma.
Niečo v leopardovi sa do hĺbky pokazilo.
Pôda alebo samotné korienky.

Možno iba prudko pohol hlavou.
Oklamalo ho periférne videnie.
Nahmatal podobnosť medzi rôznymi vzormi.

Celú noc sa snažil postarať o malú opičku (The Ugly Duck Theorem).
Úplne zbytočne.

Pokúsil sa vyriešiť úlohu.

Nahliadnuť do zrkadla za hranicami cieľa.