Báseň z roku 2014

Génius dneška

génius dneška myslí hlavňou
ciele cíti hlboko pod sebou
jedná balisticky

lusknutie prstami je hlučnejšie
než delo génia

dokonca stačí len prst
ktorý slobodne kĺže po displeji

veríš: to iní a inde a inokedy sú primitívi

ako muž, čo si hlavu priloží na koľajnice
presne na najhladší bod na ploche sveta
kde ho už nezastihne trajektória génia
presne na najtichší bod medzi kovom a kovom
presne tam, kde končia všetky stopy po neustálom
brownovom pohybe ilúzií

veríš: oblečený v uniforme sa nacvičuje mier

končekom prsta kedysi citlivým ako oko
slobodne kĺžeš po hladkom displeji
ale aj korienok trávy vníma viac
aj mravec vybojuje väčšiu zem

všetko, čoho sa tvoje anestetické prsty
nevidia dotknúť prenecháš tichučkým delám
a veríš, že to ty si géniom dneška